Centrul Alberto-Darian

Servicii

Dacă ei nu pot învăța în modul în care noi predăm, atunci predăm în modul în care ei pot învăța.

Ivar Louaa, autor.

Serviciile  sociale oferite copiilor cu autism constau în:

  • Evaluare inițială a copilului și a limbajului acestuia;
  • Terapie comportamentală aplicată ABA (Aplicarea Analizei Comportamentale)
  • Supervizarea programului terapeutic;
  • Servicii de evaluare, recuperare şi socializare;
  • Logopedie/stimularea limbajului;
  • Grupuri de socializare;
  • Terapie ocupațională;
  • Terapie integrare senzorială;
  • Workshop-uri pentru părinți;
  • Terapia 3C (coordonare, concentrare, conștientizare).

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt adresate atât copilului cât și familiei și constau în: comunicare, interacțiune socială și abilități de grup, deprinderi de autonomie/autoservire personală, motricitate grosieră, sprijinirea către servicii complementare și consilierea părinților după confirmarea dignosticului de TSA.