Serviciile căminului

 • SERVICII SOCIALE CU CARACTER PRIMAR:
  • identificarea nevoilor sociale individuale a persoanelor vârstnice,
  • informarea beneficiarilor și aparținătorilor despre condițiile și facilitățile din centrul de îngrijire,
  • servicii de consiliere pentru beneficiari și aparținători;
 • SERVICII DE BAZĂ:
  • ajutor pentru realizarea igienei corporale,
  • hrănire,
  • igiena eliminărilor,
  • comunicare;
 • SERVICII DE SUPORT:
  • ajutor pentru prepararea hranei,
  • activităţi de menaj,
  • activităţi de pază şi protecţie,
  • efectuarea de cumpărături,
  • însoţirea în mijloace de transport,
  • facilitarea deplasării în exterior,
  • activităţi de administrare şi gestionare a banilor,
  • companie;
 • SERVICII SOCIALE DE SPECIALITATE:
  • recuperare şi reabilitare,
  • asistenţă socială şi psihologică,
  • socializare,
  • terapie ocupaţională şi petrecerea timpului liber;
 • SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ :
  • prevenire,
  • terapie,
  • consultaţii, activităţi de diagnostic,
  • tratament medicamentos, îngrijiri recomandate şi realizate în conformitate cu tipul de afecţiune pe care îl prezintă beneficiarul;
 • SERVICII DE ÎNGRIJIRE SOCIAL – MEDICALĂ:
  • activităţi de recuperare/reabilitare,
  • terapie ocupaţională;