Casa Agape

Despre noi și misiunea noastră

Casa“Agape” este furnizor privat de servicii sociale rezidenţiale de tip familial pentru copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, măsurii de protecţie specială, respectiv plasament şi funcţionează în cadrul Fundaţiei “Surgeon” România, Filiala „Agape” Vaslui, persoană juridică română, de drept privat, nonguvernamentală, apolitică. Casa „Agape” Vaslui este înfiinţată în anul 2015 din fonduri proprii şi donaţii fiind organizată ca o casă de tip familial. La început, această fundaţie a fost o idee înfiripată în sufletul domnului Ionel Turc, inspirată din exemplul dat de Charles Spurgeon, care cu ajutorul unei echipe formată din oameni cu suflet mare, profesionişti şi coordonata de doamna Marinela Vîrlan a prins viaţă având drept ţel luminarea drumului unor copii. Casa „Agape” îsi desfăşoară activitatea într-o clădire, care se întinde pe o suprafaţa de 166 m.p..Capacitatea clădirii este de 12 locuri. Casa „Agape” este situată într-o clădire cu un etaj, structurată după cum urmează:-parter: hol, cameră de zi , bibliotecă, sală de mese utilată modern, două grupuri sanitare (un grup sanitar destinat personalului), trei cabine de duş;-etaj: trei dormitoare, fiecare mobilat cu patru paturi, dulap şi masă, toate noi şi moderne, un birou, două grupuri sanitare;Curtea are suprafaţa de 250 m.p. , cu gazon amenajat cu spaţiu de joacă.

Misiunea „Casei Agape” este asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi de a contribui la dezvoltarea psiho-socio-emoţională şi spirituală a copiilor aflaţi în dificultate, în spiritul cultivării respectului şi dragostei faţă de semeni, cu scopul de a forma adulţi responsabili, cinstiţi şi implicaţi în viaţa comunităţii. Beneficiarii noştri sunt copii cu vârste între 6 și 16 ani, separaţi de familie, orfani de unul sau ambii părinţi sau din familii aflate în situaţii de risc pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului sau Instanţa Judecătorească a stabilit o măsură de protecţie specială. În Casa „Agape” vor locui 12 copii, cărora le vom oferi îngrijire, protecţie şi educaţie într-un mediu cât mai apropiat de cel familial, cu implicarea unei echipe formate din mentori, instructori de educaţie, supraveghetori, asistent social şi psiholog. Prin serviciile de asistenţă socială acordate de Casa “Agape” Vaslui se oferă găzduire, îngrijire, asistenţă medicală (dacă este cazul) şi educaţie copiilor separaţi de familie, semiorfani, orfani sau din familii aflate în dificultate.Obiectivul principal al serviciilor de asistenţă socială acordate de instituţia noastră este acela de a oferi o îngrijire orientată spre copil, centrată pe nevoi, bazată pe nivelul de dezvoltare al copilului, cu responsabilizarea şi participarea/implicarea acestuia în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii sale şi prevenirii marginalizări şi excluziunii sociale.

Serviciile furnizate

 • Găzduire pe perioadă determinată
 • Educare
 • Ingrijire corespunzătoare şi asistenţă medicală (dacă este cazul)
 • Reintegrare familială şi comunitară
 • Educaţie şi consiliere în spiritul moralei şi valorilor creştine
 • Socializare şi petrecerea timpului liber
 • Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
 • Activităţi de îndrumare a copiilor în vederea relaţionării cu familia şi cu alte personane față de care care au dezvoltat ataşament
 • Asistenţă materială şi financiară, asigurarea hranei, asigurarea echipamentului personal şi a cazarmamentului în funcţie de drepturile alocate
 • Asigurarea alocaţiilor pentru copii
 • Asigurarea transportului în diferite situaţii.

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALIZATĂ

 • Ocrotirea copiilor, conform standardelor privind protecţia copilului.
 • Consolidarea, reluarea relaţiilor cu familia naturală
 • Integrarea copilului în familia naturală sau extinsă.