Misiunea noastră

Casa Agape

Misiunea „Casei Agape” este asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi de a contribui la dezvoltarea psiho-socio-emoţională şi spirituală a copiilor aflaţi în dificultate, în spiritul cultivării respectului şi dragostei faţă de semeni, cu scopul de a forma adulţi responsabili, cinstiţi şi implicaţi în viaţa comunităţii. Beneficiarii noştri sunt copii cu vârste între 6 și 16 ani, separaţi de familie, orfani de unul sau ambii părinţi sau din familii aflate în situaţii de risc pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului sau Instanţa Judecătorească a stabilit o măsură de protecţie specială.

În Casa „Agape” vor locui 12 copii, cărora le vom oferi îngrijire, protecţie şi educaţie într-un mediu cât mai apropiat de cel familial, cu implicarea unei echipe formate din mentori, instructori de educaţie, supraveghetori, asistent social şi psiholog. Prin serviciile de asistenţă socială acordate de Casa “Agape” Vaslui se oferă găzduire, îngrijire, asistenţă medicală (dacă este cazul) şi educaţie copiilor separaţi de familie, semiorfani, orfani sau din familii aflate în dificultate.Obiectivul principal al serviciilor de asistenţă socială acordate de instituţia noastră este acela de a oferi o îngrijire orientată spre copil, centrată pe nevoi, bazată pe nivelul de dezvoltare al copilului, cu responsabilizarea şi participarea/implicarea acestuia în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii sale şi prevenirii marginalizări şi excluziunii sociale.

Serviciile furnizate de Casa „Agape”• Găzduire pe perioadă determinată• Educare• Ingrijire corespunzătoare şi asistenţă medicală (dacă este cazul)• Reintegrare familială şi comunitară• Educaţie şi consiliere în spiritul moralei şi valorilor creştine• Consiliere• Socializare şi petrecerea timpului liber• Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă• Activităţi de îndrumare a copiilor în vederea relaţionării cu familia şi alte personane care au dezvoltat ataşament .• Asistenţă materială şi financiară, asigurarea hranei, asigurarea echipamentului personal şi a cazarmamentului în funcţie de drepturile alocate, asigurarea drepturilor materiale, asigurarea alocaţiilor pentru copii, asigurarea transportului în diferite situaţii.OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALIZATĂOcrotirea copiilor, conform standardelor privind protecţia copilului.Consolidarea, reluarea relaţiilor cu familia naturală şi integrarea copilului în familia naturală sau extinsă

Căminul Giulia